Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Σχολικό έτος 2015-2016

Διευθυντής :Κωνσταντέλλος Γεώργιος
Α΄: Τσιούτσιου Ελένη
Β΄: Σερεμέτη Αικατερίνη
Γ' : Λαδιά Λαμπρινή
Δ΄: Πεννιά Αικατερίνη
Ε΄: Φούντζηλα Βασιλική
Στ΄: Βασιλοπούλου Σπυριδούλα
Ολοήμερο:Ντρούγια Ελισάβετ
Φυσική Αγωγή:  Στυλιαράς Βασίλειος
Μουσική: Μπαλαφούτη Φωτεινή